Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ.
ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΟΧΟ
.