Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

 
Το internet στη γεωργία
2.1 Μια επισκόπηση των εξελίξεων και των προοπτικών για το ηλεκτρονικό εμπόριο στον γεωργικό τομέα.
            Το εμπόριο στη Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπληρώσει συνολικά $19.060
δισεκατομμύρια μέχρι το 2005, αντιπροσωπεύοντας ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου. Το Διαδίκτυο προσφέρει μια νέα πηγή πληροφοριών καθώς επίσης και μια επεκταμένη αγορά. Υπολογίζεται ότι το σε απευθείας σύνδεση εμπόριο στη ΕΕ θα έχει το ακαθάριστο εισόδημα $2.527 δισεκατομμυρίων από 2005.
Προβλέπεται ότι θα υπάρξουν περίπου 25.000 λειτουργικές περιοχές ηλεκτρονικού εμπορίου μέχρι το 2005. Από αυτούς, υπολογίζεται μεταξύ 1000 και 1500 θα είναι για τη γεωργία και τον τομέα των τροφίμων. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι 14% του εμπορίου στη γεωργία, τη δασονομία, και τις αλιευτικές βιομηχανίες θα είναι σε ανοικτή γραμμή από 2005.
Αυτές οι εξελίξεις έχουν την δυνατότητα να φέρουν την αλλαγή στις οργανωτικές δομές. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική και τεμαχισμένη φύση της ευρωπαϊκής γεωργίας, μπορεί να είναι δύσκολο να αποκτηθούν οι γνώσεις από τις ποιο προηγμένες βιομηχανίες ή από τις γεωργικές αναπτύξεις στο εξωτερικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν συγκρίνουμε την δομή των ευρωπαϊκών αγροτικών τεχνολογιών με εκείνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οδηγούν αυτήν την περίοδο τις εξελίξεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

2.2  Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην γεωργία
2.2.1 Το Διαδίκτυο μπορεί να βελτιώσει την εισχώρηση νέων επενδύσεων στην αγορά
Η τεχνολογία παρέχει την ευκαιρία στον καταναλωτή να αγοράζει τα τρόφιμα του άσχετα με την γεωγραφική θέση. Τα όρια του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν περιορίζονται από τα αντίστοιχα γεωγραφικά ή εθνικά όρια, που στην πραγματικότητα περιορίζουν την εμβέλεια των επιχειρήσεων. Έτσι επιτρέπεται ακόμα και στις μικρότερες επιχειρήσεις να πετύχουν μια σφαιρική παρουσίαση των προϊόντων τους, να συναγωνιστούν «επί ίσοις όροις» άλλες επιχειρήσεις άσχετα με το μέγεθος τους και να εδραιωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκτώντας ένα αγοραστικό κοινό οποιασδήποτε εθνικότητας.

2.2.2 Φυσικά αγαθά εναντίον φυσικών εμποδίων.
Αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εκτίμηση δεδομένου της δυναμικής φύσης των γεωργικών προϊόντων, πολλά από τα οποία είναι φθαρτά και ευάλωτα στην επιδείνωση. Επιπλέον, οι παραγωγοί και οι λιανοπωλητές βρίσκονται αντιμέτωποι επίσης με τις νέες προκλήσεις συμπεριλαμβανομένου: πρότυπα ασφάλειας, ανιχνευσιμότητας και ποιότητας τροφίμων, χρόνος γύρω από τα προγράμματα ανεφοδιασμού, προγράμματα πιστοποίησης και εγγύησης, κανονισμοί τιμών και σταθερότητα, βιώσιμη γεωργία και περιβαλλοντικά ζητήματα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα διευκόλυνε την ανάπτυξη των νέων αλυσίδων ανεφοδιασμού για τα διαφοροποιημένα προϊόντα που περιλαμβάνει τις πλούσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στοιχείων.
2.2.3 Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να ενθαρρύνει τη μεταφορά και τις λογιστικές εξελίξεις.
          Την μεταφορά και τις διοικητικές μέριμνες,θα αναπτύξουν αναπόφευκτα ο αγροδιατροφικός τομέας παράλληλα με το ηλεκτρονικό εμπόριο.Αυτοί δεν θα είναι απαγορευτικοί όροι του κόστους. Με τη νέα αυτή μορφή του εμπορίου,  δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη καταστημάτων, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος συναλλαγής άρα και οι τιμές των προϊόντων. Στις περιοχές θα αναπτυχθούν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των επεξεργαστών, των παραγωγών και των λιανοπωλητών.

2.2.4           Οι αγρότες θα μπορούσαν να ωφεληθούν από να εμπορευτούν στο Διαδίκτυο.
Η απευθείας σύνδεση αγορά θα ωφελούσε τον αγρότη.Παραδείγματος χάριν οι δαπάνες μεταφορών όταν πραγματοποιούταν μια πώληση ή μια αγορά και οι εργατικές δαπάνες από τις επισκέψεις αγοράς θα περιορίζονταν στον ελάχιστο με τον απευθείας σύνδεση χρόνο , όπως επίσης και η επίσκεψη σε ένα αγροτικό κατάστημα σε εβδομαδιαία βάση. Εντούτοις, η πιθανή πτώση των παραδοσιακών αγορών και η συγκέντρωση των αγοραστών και η επεξεργασία των εγκαταστάσεων μπορούν να αδικήσουν τις απομακρυσμένες περιοχές παραγωγών λόγω των σχετικά μεγαλύτερων δαπανών μεταφορών.

2.2.5 Η διαφάνεια τιμών μπορεί να βελτιωθεί στο Διαδίκτυο.
          Η πρόσβαση ανοικτής γραμμής στο προϊόν και οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές θα επιτρέψει τη σύγκριση των προϊόντων και την διαφάνεια τιμών. Ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής θέσης είναι επίσης πιθανό να μικραίνουν λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού. Αυτό μπορεί να ωφελήσει τους αγρότες όσον αφορά τις τιμές εισαγωγής αλλά μπορεί να μειώσει την τιμή που λαμβάνουν για τα προϊόντα τους. Επίσης λόγω της κατάστασης πολυπωλίου ο ανταγωνισμός αυξάνεται και η κάθε γεωργική επιχείρηση προσπαθεί να κερδίσει τους πελάτες, βελτιώνοντας όχι μόνο την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και έναν αριθμό άλλων πραγμάτων που προσελκύουν τον καταναλωτή. Έτσι , δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των προϊόντων,  στις πληροφορίες που παρέχονται Γι’ αυτά, στις οδηγίες χρήσης, στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη και στην καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του.
 2.2.6         Ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν για τους συνεταιρισμούς.
          Μπορούν  να   υπάρξουν  ευκαιρίες  για   την  προώθηση   της  έννοιας  των συνεταιρισμών. Μέσω του Διαδικτύου μπορούν να προωθηθούν οι ιδέες αυτών και γενικότερα οι στόχοι τους.
 2.2.7          Η ευκολία προσέγγισης είναι το κλειδί της αποδοχής
          Η τεχνολογία Internet που  υιοθετείται πρέπει όχι  μόνο να προσφέρει τα οφέλη, πρέπει επίσης να είναι προσιτή στους αγρότες. Υπάρχουν προγράμματα προσαρμοσμένα στο τομέα της γεωργίας .Αυτά θα εξασφαλίσουν οικειότητα με τις σε απευθείας σύνδεση διαδικασίες και θα προσφέρουν μια ευκαιρία για το συνεχές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν υιοθετηθεί ένα συγκεκριμένο σύστημα ή μια διαδικασία.
2.3 Τομείς που μπορεί να εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εμπόριο στην γεωργία
      Αγορά γης (π.χ http://www.LandAndFarm.com/)
      Αγροτικά χημικά (π.χ http://www.eharvest.com/aqchemical/atfarmbid.com)
      Κτηνιατρικά (π.χ http://www.directag.com)
      Αγροτικά   μηχανήματα εξoπλισμός-Avταλλακτικά(http://www.tractorsonline.com)
      Λιπάσματα και τροφή για ζώα (π.χ http://www.periklisfarm.gr)
2.3.1 Παράδειγμα διαδικτυακής συναλλαγής
Στις αρχές του αιώνα μας, μόλις το 1908, μια νέα ιδέα γεννήθηκε στο Βερολίνο από μια ομάδα ανθοπωλών οι οποίοι ονειρεύτηκαν ένα δίκτυο αποστολής λουλουδιών από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Η αρχή έγινε με 98 ανθοπωλεία στέλνοντας τις παραγγελίες τους ταχυδρομικώς. Με το πέρασμα του χρόνου και την επανάσταση της τεχνολογίας δημιουργήθηκε ένα διεθνές δίκτυο διακίνησης λουλουδιών από 148 χώρες και 55.000 ανθοπωλεία διακινώντας μία παραγγελία ανά δευτερόλεπτο.
Η Ελλάδα συμμετέχει στον οργανισμό από το 1965 με τη μορφή Σωματείου και από 1997 με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας προασπίζοντας τα συμφέροντα των ανθοπωλών και την καλύτερη εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες της. Τα τελευταία δύο χρόνια η ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ φροντίζει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών απευθείας από την Πράσινη Γραμμή, αλλά και μέσα από τις ιδιαίτερα επιτυχημένες συνεργασίες της στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Με τη στήριξη των 700 ανθοπωλείων που αποτελούν το δίκτυο της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ στην Ελλάδα συνεχίζει να ανανεώνει με ποιότητα και φαντασία δημιουργίες για τους καταναλωτές. Επίσης με την νέα υπηρεσία της Eurobank παρέχει την δυνατότητα στους καταναλωτές που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ να ολοκληρώνουν τις αγορές τους με ταχύτητα, εύκολα και κυρίως με απόλυτη ασφάλεια.
Οι πιστωτικές κάρτες στέλνονται κρυπτογραφημένες, έτσι οι συναλλαγές είναι απόλυτα ασφαλείς με την εφαρμογή της πιο προηγμένης τεχνολογίας που απαιτούν οι πελάτες, αφού κανείς απολύτως δεν είναι δυνατόν να δει το νούμερο της πιστωτικής τους κάρτας.
Με τη χρήση των πλέον σύγχρονων προτύπων ασφαλείας παρέχετε: -Εξυπηρέτηση όλων των πιστωτικών καρτών VISA και Mastercard -Αμεση ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος για κάθε συναλλαγή -Ταχύτατη έγκριση της συναλλαγής μέσω της Eurobank.

2.3.2 Παραδείγματα ελληνικών γεωργικών δικτυακών τόπων για ηλεκτρονικό εμπόριο
Σήμερα παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα στο συγκεκριμένο χώρο. Συνεχώς δημιουργούνται καινούρια ηλεκτρονικά καταστήματα για κάθε κατηγορία προϊόντων. Ορισμένα από αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα λόγω της πρωτοπορίας τους, της πληρότητας και της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρουν.


Agricultural
Ιστοσελίδα βιομηχανίας κατασκευής αγροτικών μηχανημάτων με πληροφορίες για
την επιχείρηση και τα προϊόντα της.
Inox design
Δικτυακός τόπος εταιρείας που δραστηριοποιείται στη κατασκευή και τοποθέτηση
ανοξείδωτων μηχανημάτων τυροκομίας και γαλακτοκομίας. Πληροφορίες για την
εταιρεία, μηχανήματα, εξοπλισμός.
Interprofil ltd
Δικτυακός τόπος εταιρείας που δραστηριοποιείται στη παραγωγή και εμπορία
προϊόντων ξύλου. Εταιρικό προφίλ, εγκαταστάσεις, προϊόντα, ανακοινώσεις,
συνεργάτες.
Αγροτεχνική Κρήτης
Δικτυακός τόπος της εταιρείας Αγροτεχνική Κρήτης, που ειδικεύεται στην παραγωγή ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων. Παρέχει εταιρικό προφίλ, προϊόντα, επικοινωνία.
Αλεξ.Π.Παλαιολόγος Α.Β.Ε.Ε
Δικτυακός τόπος εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμπορία και εκκόκκιση σύσπορου βαμβακιού. Πληροφορίες για την εταιρεία, εγκαταστάσεις, προϊόντα, διακρίσεις, νέα.
Β.Π.Γ.
Ηλεκτρονική σελίδα βιομηχανίας πρόβειου γάλακτος και τυριών. Εγκαταστάσεις, προϊόντα, ποιότητα, συνταγές.
Αφοί Σαραπάνη
Δικτυακός τόπος βιομηχανίας αρότρων στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Πληροφορίες για τα άροτρα, ενημέρωση, φωτογραφικό υλικό.
Βιομηχανία Ψύχους
Ηλεκτρονική παρουσίαση βιομηχανίας ψύξης και διαλογής τροφίμων. Πληροφορίες
για την βιομηχανία, υπηρεσίες, προϊόντα.
Βιολογικοί Αμπελώνες - Οίνος
Ιστοσελίδα οινοποιείου στο Άγιο Αντρέα Καβάλας. Παρέχονται πληροφορίες για τον αμπελώνα, παρουσίαση προϊόντων.
Γ. Καρέλας ΑΕ
Σελίδες της οινοπαραγωγικής εταιρείας από την Πελοπόνησο με πληροφορίες για το
κρασί και τα λικέρ, σέρυ, μοσχάτο και ούζο που παράγει.
Γεώργιος Αποστόλου Α.Ε.
Ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας που ειδικεύεται στην επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία αλιευμάτων, με πληροφορίες για τα προϊόντα της, παραγγελίες online, νέα,εταιρικό προφίλ κ.ά.
Γιώργος Μανωλεσάκης
Δικτυακός τόπος εταιρείας που ειδικεύεται στο χώρο παραγωγής και εμφιάλωσης κρασιού, με πληροφορίες για τα προϊόντα της, τιμοκατάλογος, ιστορικό, αναζήτηση
Δ. Γεωργιτσόπουλος & ΣΙΑ
Δικτυακός τόπος της εταιρείας Γεωριγιτσόπουλος και ΣΙΑ, που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα στο χώρο των ξηρών καρπών. Παρέχει εταιρικό προφίλ, προϊόντα, επικοινωνία.
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
Δικτυακός τόπος εταιρείας που δραστηριοποιείται στη παραγωγή και εξαγωγή τυροκομικών προϊόντων από φρέσκο παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα Ηπείρου.Πληροφορίες για την εταιρεία, προϊόντα, συνταγές, νέα.
Δέλτα
Πληροφορίες για τη βιομηχανία γάλακτος, το προφίλ και τα προϊόντα της εταιρίας, τα οικονομικά της στοιχεία, διατροφικές συμβουλές, τελευταία νέα της εταιρίας κ.ά.
Δωδώνη - Gelateria
Δικτυακός τόπος της εταιρείας Δωδώνη που ειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία παγωτού.Προφίλ εταιρείας, νέα, προϊόντα, franchise
Ε.Γ.Σ. Γιαννιτσών
Δικτυακός τόπος της Ένωσης Γεωργικών Συναιτερισμών Γιαννιτσών. Παρουσίαση των εγκαταστάσεων, προϊόντα, δραστηριότητες Γ. Τίκτας
Α.Β.Ε
Δικτυακός τόπος βιομηχανίας μονωτικών πλακών και ειδών συσκευασίας τροφίμων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για την εταιρεία, προϊόντα, πιστοποιήσεις, ανακοινώσεις.
Εβρος Nuts
Εργοστάσιο Επεξεργασίας & Συσκευασίας Ξηρών Καρπών. Προϊόντα, πληροφορίες. Εβροφάρμα ΑΒΕΕ Δικτυακή σελίδα της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην συλλογή, επεξεργασία γάλακτος και την παραγωγή, διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, με πληροφορίες για τα προϊόντα της, νέα, ιστορικό, εταιρικό προφίλ, εγκαταστάσεις, επικοινωνία.
Ιονικές Επιχειρήσεις ΑΕ
Δικτυακός τόπος εξαγωγικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμπορία και εμφιάλωση ελαιολάδου και σπορέλαιων, με έδρα την Κέρκυρα. Εταιρικό προφίλ, προϊόντα, βραβεία.
Κάβα Μέθη
Δικτυακή παρουσίαση κάβας επιλεγμένων κρασιών - ποτών και επαγγελματικών δώρων στη Θεσσαλονίκη. Εταιρικό προφίλ, προϊόντα, ανακοινώσεις.
 Κάβα Μίνως
Ηλεκτρονική σελίδα της κάβας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Προφίλ καταστήματος, κατάλογος προϊόντων, δώρα, συντηρητές κρασιών, επικοινωνία.
 Κάβα Μαργαρίτη
Δικτυακός τόπος της επιχείρησης Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Παρέχει εταιρικό προφίλ, ιστορικό επιχείρησης, περιγραφή προϊόντων, υπηρεσίες, επικοινωνία.
Κάβα Στυλιανίδης
Δικτυακός τόπος εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμπορία τροφίμων και ποτών, καθώς και στην εμπορία ψυγείων και καταψυκτών για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Εταιρικό προφίλ, προϊόντα, προμηθευτές, ανακοινώσεις, προσφορές.
 Εκκοκκιστήρια Ηράκλειας Α.Ε.
Ηλεκτρονική σελίδα εκκοκκιστηρίων βάμβακος που βρίσκονται στην Ηράκλεια Σερρών. Εταιρικό προφίλ, προϊόντα, νέα, παρουσίαση εγκαταστάσεων, links.
 Ελαιόλαδα Πρώτογερακης
Δικτυακός τόπος εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και συσκευασία ελαιολάδου. Πληροφορίες για την εταιρεία, προϊόντα, τιμοκατάλογος, φωτογραφικό υλικό.
Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Καλλιράχης Θάσου
Δικτυακός τόπος του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Καλλιράχης Θάσου. Πληροφορίες για το ελαιόλαδο, ιστορικό συνεταιρισμού, προϊόντα.
ΕλαϊςΑ.Ε.
Δικτυακός τόπος της εταιρίας ελαιουργικών προϊόντων, νέα της εταιρίας, προϊόντα της, συνεργάτες της, συμβουλές διατροφής και υγείας κ.ά.
Ελαιώνες Χαλκιδικής
Εταιρία παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πράσινων επιτραπέζιων ελιών.
Εταιρικό προφίλ, παραγωγική διαδικασία, προϊόντα, πληροφορίες.
ΕΛΑΜΕΡΑ.Ε.
Ηλεκτρονική σελίδα γραφείου αντιπροσωπειών τροφίμων, με πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα που εμπορεύεται.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
Ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΛΓΕΚΑ, μια τις μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.
Ηλεκτρονική σελίδα βιομηχανίας ζάχαρης. Παρέχεται εταιρικό προφίλ, δομή και οργάνωση της εταιρείας, προϊόντα και υπηρεσίες.
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
Ιστοσελίδα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Προφίλ, δομή και οργάνωση, τευτλοκαλλιέργεια, παραγωγή, προϊόντα κ.ά.
Εμπορία & Επεξεργασία Ξύλου
Εταιρεία που ασχολείται με το εμπόριο, την επεξεργασία ξύλου, και ειδικές
κατασκευές επίπλων. Πληροφορίες, υπηρεσίες, είδη ξυλείας, τιμοκατάλογος.
Ελληνική Γαστρονομία Παλτσίδη Α.Ε.
Δικτυακός τόπος εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση ορεκτικών τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για την εταιρεία, κατάλογος προϊόντων.
ΕΤΑΤ Α.Ε.
Δικτυακός τόπος της εταιρείας έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης βιομηχανίας τροφίμων, με πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει.
Ζωοτροφές Περικλής
Δικτυακή παρουσίαση βιομηχανίας παραγωγής ζωοτροφών στο Ναύπλιο.
Πληροφορίες για την εταιρεία, προϊόντα, κέντρο ενημέρωσης, ανακοινώσεις.
Arosis
Η Arosis είναι μια εταιρεία παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας φασολιών στην Καστοριά. Παρέχει πληροφορίες για τις μεθόδους παραγωγής (Παραδοσιακό, Βιολογικό Φασόλι), προϊόντα.

Συμπεράσματα 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:
Στο κεφάλαιο αυτό ανααφερόμαστε στην εφαρμογή του internet, που γίνεται από τις αγροτικές επιχειρήσεις, σε ποιούς τομείς και με ποιες υπηρεσίες.Δίνετε ένα παράδειγμα διαδικτυακής συναλλαγής και αναφέρονται καποιες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο.
Ο γεωργικός τομέας μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο για τη βελτίωση των αγαθών /υπερεσιών όσο και της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Καθώς, ο αριθμός των Ελλήνων χρηστών του Internet αυξάνεται διαρκώς, οι απαιτήσεις για παροχή ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών και πληροφοριών υψηλού επιπέδου μεγαλώνουν αναλόγως. Με αυτά τα δεδομένα, η δημιουργία ενός site δίνει σαφέστατα άλλη οπτική για την εικόνα της εταιρείας και σίγουρα προσδίδει μεγαλύτερο κύρος, για αυτό άλλωστε όλο και περισσότερες εταιρείες εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που τους παρέχει το Internet. Με τη βοήθεια του προγράμματος «Δικτυωθείτε› του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο - μεταξύ άλλων - επιχορηγεί με 40% τη δημιουργία Ιστοσελίδας δίνεται η ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν σύγχρονο εξοπλισμό και παρουσία στο Διαδίκτυο.

Ουσιαστικά, η σωστή και αποτελεσματική χρήση του Διαδικτύου αυξάνει την κερδοφορία, δημιουργεί νέες πηγές εισοδήματος, σας φέρνει σε επαφή με νέους πελάτες από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο, ενώ περιορίζει το κόστος.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα ευρωπαϊκά σχολεία χαίρονται τα πλεονεκτήματα του γρήγορου Internet
Δυο στα τρία ευρωπαϊκά σχολεία απολαμβάνουν σήμερα τις δυνατότητες που προσφέρει το γρήγορο Internet και η αξιοποίησή του για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα έρευνας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απέδειξε ότι το «σερφάρισμα» στον κυβερνοχώρο, οι προηγμένες επικοινωνίες και το εκπαιδευτικό λογισμικό μπαίνουν ολοένα και περισσότερο στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων μαθητών, αν και υπάρχουν ακόμα μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας η επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα, Βιβιάν Ρέντινγκ, τόνισε πως «η Ευρώπη αρχίζει πλέον να δρέπει τους καρπούς της πρόσβασης των σχολείων σε ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, καθώς εκεί θεμελιώνεται η κοινωνία που βασίζεται στη γνώση…» Η επίτροπος συνεχάρη εκείνες τις χώρες-μέλη που –εφαρμόζοντας τους κανόνες τους οποίους έχει θεσπίσει η Επιτροπή- άνοιξαν τις αγορές τους στον ανταγωνισμό, σ’ ό,τι αφορά στα ευρυζωνικά δίκτυα και τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να έχουν τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις εφαρμογές στο εκπαιδευτικό τους σύστημα. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση της Επιτροπής ότι «η ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet μπορεί να δράσει καταλυτικά τόσο για την οικονομική, όσο και για την κοινωνική πρόοδο». Ανάλογα ήταν τα σχόλια και του επιτρόπου για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τον Πολιτισμό και την Πολυγλωσσία, Γιαν Φιγκέλ, ο οποίος ζήτησε από τις χώρες που υστερούν σ’ αυτό τον τομέα να εντείνουν τις προσπάθειές τους, προς όφελος της νέας γενιάς.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, πρόσβαση στο Internet έχει σήμερα το 96% των σχολείων στην Ευρώπη, ενώ στο 67% η σύνδεση είναι ευρυζωνική. Η μεγαλύτερη διείσδυση (πάνω από 90%) απαντάται στα σχολεία των σκανδιναβικών χωρών, με τις Ολλανδία, Εσθονία και Μάλτα να ακολουθούν, ενώ υστερούν -με ποσοστό κάτω του 35%- η Πολωνία, η Κύπρος, η Λιθουανία και η Ελλάδα.
Σαν μέτρο σύγκρισης, πρέπει να αναφερθεί πως τα αμερικανικά σχολεία διέθεταν σε ποσοστό 95% ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ήδη από το 2003. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η διείσδυση του γρήγορου Internet στα σχολεία ακολουθεί την εθνική τάση, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις (όπως αυτές της Μάλτας, της Εσθονίας και της Ολλανδίας), όπου η διείσδυση στα σχολεία είναι πολύ μεγαλύτερη.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------